TUNATARWA

Ya Yan uwa!!
kuna bukatar lafiya? Yawaita Azumi!
Kuna bukatar hasken fuska? Yawaita sallar dare!
Kuna buktar haskaka kwakwalwa? Yawaita karanta Al-Qur’ani!
Kuna bukatar tsira? Kiyaye salla akan lokacin ta!
Kuna bukatar farin ciki? Yawaita istighfari!
Kuna bukatar gushewar bakin ciki? Ku lazimci addu’a!
Kuna bukatar Albarka? Yawaita salati ga Annabi Muhammad(SAW)!
Kuna bukatar gushewar kunci? Yawaita Lahaula wala quwwata illa bilLah!

Daga: Sa’ada Mahdi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: